Sự kiện đặc biệt “Miagi Men’s Day”
Đăng bởi Admin
01.12.2021

𝐍𝐆𝐀𝐘 𝐋𝐔́𝐂 𝐍𝐀̀𝐘 𝐓𝐀̣𝐈 𝐌𝐈𝐀𝐆𝐈

“𝑆𝑜̛́𝑚 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑔𝑖𝑎̂́𝑐 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 𝑠𝑎𝑜 𝑏𝑜̂̀𝑖 ℎ𝑜̂̀𝑖
𝑂̂𝑖 ℎ𝑜̂𝑚 𝑛𝑎𝑦 𝑀𝑒𝑛’𝑠 𝐷𝑎𝑦 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑟𝑜̂̀𝑖”

Sự kiện đặc biệt “𝐌𝐢𝐚𝐠𝐢 𝐌𝐞𝐧’𝐬 𝐃𝐚𝐲” được “Khởi động” bằng những bất ngờ “ngọt ngào”.

Chắc hẳn các thành viên nam nhà Miagi đang mang trong mình “1111 câu hỏi”, không biết có điều gì xảy ra trong vài giờ sắp tới.

Hãy “Keep smiling and moving forward” và đón chờ “𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭” đặc biệt dành cho mình nhé!