Cũng giống như cá thể con người, mỗi công ty đều có những nét đặc trưng riêng trong suốt quá trình hoạt động và phát triển. Nhân dịp kỷ niệm 5 năm thành lập, Miagi Solution đã thông báo các giá trị văn hóa tại công ty. Văn hóa tại Miagi không chỉ dừng lại ở tầm nhìn, sứ mệnh, cam kết tương lai mà còn là tinh thần con người.