Miagi Solution đẩy mạnh giá trị văn hóa tại công ty

Cũng giống như cá thể con người, mỗi công ty đều có những nét đặc trưng riêng trong suốt quá trình hoạt động và phát triển. Nhân dịp kỷ niệm 5 năm thành lập, Miagi Solution đã thông báo các giá trị văn hóa tại công ty. Văn hóa tại Miagi không chỉ dừng lại ở tầm nhìn, sứ mệnh, cam kết tương lai mà còn là tinh thần con người.

Ban lãnh đạo, đã đưa ra 06 giá trị văn hóa giúp môi trường làm việc tràn đầy nguồn cảm hứng, động lực, giúp mỗi thành viên trong công ty phát huy tối đa khả năng của mình và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, kết nối.

Tinh thần văn hóa mà Miagi luôn đồng lòng hướng đến chính là: Vui vẻ - Chia sẻ - Kết nối - Bảo mật - Chuyên nghiệp - Hạnh phúc

🔸 𝐕𝐚̆𝐧 𝐡𝐨́𝐚 𝐯𝐮𝐢 𝐯𝐞̉: Tạo ra một môi trường làm việc thoải mái và có động lực làm việc.

🔸 𝐕𝐚̆𝐧 𝐡𝐨́𝐚 𝐜𝐡𝐢𝐚 𝐬𝐞̉: Tạo ra một môi trường thường xuyên trao đổi cảm xúc, thông tin, kiến thức, kỹ năng với nhau.

🔸 𝐕𝐚̆𝐧 𝐡𝐨́𝐚 𝐤𝐞̂́𝐭 𝐧𝐨̂́𝐢: Tạo ra một môi trường làm việc với mối quan hệ gắn kết, hỗ trợ lẫn nhau.

🔸 𝐕𝐚̆𝐧 𝐡𝐨́𝐚 𝐛𝐚̉𝐨 𝐦𝐚̣̂𝐭: Liên quan đến việc bảo vệ thông tin và tài sản của công ty.

🔸 𝐕𝐚̆𝐧 𝐡𝐨́𝐚 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩: Luôn hành xử có trách nhiệm và tuân thủ các quy tắc, đạo đức nghề nghiệp.

🔸 𝐕𝐚̆𝐧 𝐡𝐨́𝐚 𝐡𝐚̣𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐮́𝐜: Tạo ra một môi trường làm việc mà các cá nhân cảm thấy hài lòng, thoải mái và được động viên.

Với những giá trị văn hóa nêu trên, chúng tôi tin rằng Miagi Solution không chỉ một môi trường làm việc lý tưởng mà còn tạo nên nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững và thành công lâu dài của các thành viên trong công ty.

Logo Miagi 800x342px-02

Contact Info

CTM Complex Building 15th Floor, No. 139 Cau Giay, Quan Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi City

(+84) 2466 602 846
info@miagi-so.com

2019  ©  Miagi Solution