Có bao giờ bạn thử ngước nhìn lên tấm bảng mỗi phòng họp của công ty và tự ngẫm tại sao nó lại có tên gọi như vậy không? Tại sao lại là “Hà Nội”, “Sài Gòn”, “Tokyo” và “Dubai” mà không phải là một cái tên khác? Hẳn là BGĐ công ty đã nhẹ nhàng truyền tải những thông điệp ý nghĩa qua từng tên gọi như thế.